DATAflos
IBOT SBS SNM
<<< Na databáze spolupracovali >>>
Dizajn databázy: Marián Perný, Pavol Mereďa jun., Viera Mrázová
Dizajn webovej aplikácie: Pavol Mereďa jun., Katarína Olšavská, Michal Olos
Autori softvéru: Stanislav Ravas, Róbert Bachorec, Vladimír Jendroľ, Matúš Kempa
Autor mapových podkladov: Ján Ripka

Organizácia napĺňania databázy:
Marián Perný, Kornélia Goliašová, Karol Marhold,
Tatiana Miháliková, Viera Polakovičová, Jana Uhlířová