DATAflos

Vyhľadávanie

Slovenské botanické databázy

Slovensko na mapách
IBOT SBS SNM
Vitajte v Databáze flóry Slovenska (DataFloS).

Dataflos zhromažďuje kompletné (domáce alebo zahraničné) informácie o herbárových, literárnych ako aj nepublikovaných údajoch o výskyte nižších a vyšších rastlín (sinice, riasy, slizovky, huby, lišajníky, machorasty, papraďorasty a semenné rastliny) na Slovensku.
Zhromažďuje taktiež herbárové údaje o výskyte rastlín mimo Slovenska,
ak sú tieto deponované v Slovenských herbároch.


V súčasnosti je v databáze 126886 údajov.
<<< Autori databázy >>>
Tvorba databázy bola podporená: projekt APVV 0368-07

Verzia: 1.0.5 (posledná aktualizácia: 29.01.24 12:23)